Srijeda, 13 Veljača 2019 13:20

Lira u suradnji s Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Ličko-senjske županije dodjeljuje 1.000.000,00 kn

U sklopu provedbe Projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“, UP.01.3.1.01.0105, ukupne vrijednosti 1.975.891,29 kn koji je u potpunosti sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Upravljačkog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA će dodijeliti 1.000.000,00 kuna nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina u Ličko-senjskoj županiji definiranim Strategijom razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Nositelj Projekta je JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije, a partneri na Projektu su Ličko-senjska županija, HZZ Područni ured Gospić te Obrtnička komora Ličko-senjske županije i HGK Županijska komora Otočac. Stoga je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Gospić održan sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje gdje je za predsjednika Lokalnog partnerstva  jednoglasno izabran  gospodin Vice Nekić, zamjenik župana Ličko-senjske županije  dok je za zamjenicu izabrana gospođa Milka Rukavina, v.d. predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Gospić.Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije osnovano je 2011. godine kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada, a čine ga predstavnici javnog i privatnog sektora te civilnog društva. Voditeljica Projekta gđa Tomislava Maras prisutnima je ukratko predstavila glavne ciljeve i aktivnosti Projekta među kojima je najvažniji poticanje zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina s područja Ličko-senjske županije. Kroz Projekt će se dodijeliti 20 potpora čija pojedinačna vrijednost iznosi 50.000,00 kuna. Uz dodijeljene potpore nezaposlenima će se omogućiti i edukacije kako bi stekli dovoljno znanja i vještina za realizirati poslovnu ideju, ali i trajno opstati na tržištu rada Ličko-senjske županije.

Više...
Petak, 01 Veljača 2019 14:19

Objavljen natječaj Interreg Dunav 3.Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju Master i akcijskih planova, strategija itd. 

Mogući prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu. Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH. Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske

Maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci. 

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/

 

 

Više...

Pratite nas na Facebooku