Edukacije

Pozivamo Vas na dvodnevnu edukaciju na temu: „Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova — financijsko upravljanje” koju će održati gđa. Dinka Bujas, ODGOVOR j.d.o.o. Edukacija se provodi u organizaciji javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije — LIRA-e u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 — Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020. Edukacije će se održati: 21. i 22. studenoga 2018. godine Od 09:00 do 17:00 sati U prostorijama Kulturno Informativnog Centra Gospić (dvorana u holu , prizemlje) Gospić, Budačka 12 Edukacija je namijenjena službenicima jedinica lokalne i područne samouprave i javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Ličko-senjske županije.