O LIRI

Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA


Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, osnovana je 2008.g. i registrirana je kao Ustanova (u daljnjem tekstu LIRA). Osnivač je Ličko-senjska županija.

LIRA je osnovana sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.

Poslovi i zadaće utvrđeni Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, a koji se obavljaju u Agenciji su slijedeći:

 • uredsko poslovanje;
 • koordinacija svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj;
 • izrada razvojnih strategija, identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa;
 • pružanje stručne podrške nositeljima pripreme programa i projekata kroz pripremu projektne dokumentacije,
 • praćenje i informiranje o mogućnostima financiranja sredstvima Europske unije i sredstvima drugih domaćih i međunarodnih izvora;
 • proučavanje i vrednovanje prijedloga projekata te praćenje njihova ostvarivanja, privlačenja direktnih domaćih i stranih investicija;
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta te ostale vezane usluge i aktivnosti;
 • provođenje programa MINGORP-a, izgradnje i razvoja financijskih institucija i financijskih mjera;
 • potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu (kreditiranje, jamstvene sheme);
 • organiziranje sajmova poduzetništva i sudjelovanje na sajmovima;
 • povezivanje svih bitnih činitelja razvoja poduzetništva te koordinacija poduzetničkih aktivnosti.
Pregledano 3889 puta
Više u ovoj kategoriji Naš tim »