Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

Objavljeno 917,97 KB
  Download

Zapisnik o pregledu ponuda

Objavljeno 1,65 MB
  Download

Odluka o poništenju postupka nabave za uslugu turističke agencije

Objavljeno 421,98 KB
  Download

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu turističke agencije

Objavljeno 962,74 KB
  Download

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno 479,55 KB
  Download

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno 884,45 KB
  Download

Poziv na dostavu ponuda za usluge turističke agencije za organizaciju studijskih putovanja

Objavljeno 6,3 MB
  Download