JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije

Objavljeno 1,33 MB
  Download

Izvještaj proračuna 2016

Objavljeno 1,29 MB
  Download

Izvještaj proračuna za 2015.pdf

Objavljeno 89,7 KB
  Download

Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna

Objavljeno 78 KB
  Download

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl13 Zakona o javnoj nabavi ili navod da takvi subjekti ne postoje

Objavljeno 12,97 KB
  Download

Plan nabave 2016-dopune

Objavljeno 363,76 KB
  Download

Odluka o poništenju natječaja

Objavljeno 496,6 KB
  Download