2. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

Objavljeno 910,8 KB
  Download

Registar ugovora o javnoj nabvavi

Objavljeno 1,93 MB
  Download

Odluka o izboru kandidata

Objavljeno 1,15 MB
  Download

Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

Objavljeno 917,97 KB
  Download

Zapisnik o pregledu ponuda

Objavljeno 1,65 MB
  Download

Odluka o poništenju postupka nabave za uslugu turističke agencije

Objavljeno 421,98 KB
  Download

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu turističke agencije

Objavljeno 962,74 KB
  Download