Djelatnici lire

Pomoćnik ravnatelja

Drago Vlainić

053/ 560-383

zamjenik ravnatelja

Andrija Brkljačić

053/ 658-006

Viši savjetnik za pripremu i provedbu EU projekata

Karolina Prpić Bogojević

053/ 560-383

Savjetnik za ruralni razvoj

Nikolina Šaban Uzelac

053/ 658-005

Viši savjetnik za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Marija Naglić

053/ 560-383

Viši referent

Ana Biljan

053/ 658-005

Stručni suradnik za razvoj ljudskih resursa

Kristina Vidaković

053/ 658-009

Stručni suradnik za poticanje ulaganja

Andrej Duić

053/ 658-008

Savjetnik za pripremu i provedbu projekata

Valentina Boršić

053/ 658-008

Viši referent za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Marija Pađen

053/ 658-009

Ravnateljica

Martina Šuper

053/ 658-007

O nama

Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA


Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, osnovana je 2008.g. i registrirana je kao Ustanova (u daljnjem tekstu LIRA). Osnivač je Ličko-senjska županija.

LIRA je osnovana sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.

Poslovi i zadaće utvrđeni Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, a koji se obavljaju u Agenciji su slijedeći:

 • uredsko poslovanje;
 • koordinacija svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj;
 • izrada razvojnih strategija, identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa;
 • pružanje stručne podrške nositeljima pripreme programa i projekata kroz pripremu projektne dokumentacije,
 • praćenje i informiranje o mogućnostima financiranja sredstvima Europske unije i sredstvima drugih domaćih i međunarodnih izvora;
 • proučavanje i vrednovanje prijedloga projekata te praćenje njihova ostvarivanja, privlačenja direktnih domaćih i stranih investicija;
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta te ostale vezane usluge i aktivnosti;
 • provođenje programa MINGORP-a, izgradnje i razvoja financijskih institucija i financijskih mjera;
 • potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu (kreditiranje, jamstvene sheme);
 • organiziranje sajmova poduzetništva i sudjelovanje na sajmovima;
 • povezivanje svih bitnih činitelja razvoja poduzetništva te koordinacija poduzetničkih aktivnosti.

Djelatnici LIRA-e:

 • Martina Šuper, ravnateljica
 • Andrija Brkljačić, zamjenik ravnatelja 
 • Drago Vlainić, pomoćnik ravnatelja 
 • Ana Biljan, administrativni referent
 • Karolina Prpić Bogojević, viši savjetnik za pripremu i provedbu EU projekata
 • Nikolina Šaban - Uzelac, savjetnik za ruralni razvoj
 • Kristina Vidaković, stručni suradnik za razvoj ljudskih resursa
 • Marija Naglić, viši savjetnik za malo i srednje poduzetništvo
 • Andrej Duić, stručni suradnik za poticanje ulaganja
 • Valentina Štimac, savjetnik za pripremu i provedbu projekata