Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Razvojna agencija Ličko – senjske županije - LIRA uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona, trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenika za informiranje.

Službenik za informiranje:

• obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
• unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
• osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Razvojnoj agenciji LIRA-i:

• putem telefona
• putem faxa
• putem elektroničke pošte
• poštom ili osobno na adresu: Razvojna agencija Ličko-senjske županije, Budačka 12, 53000 Gospić od 07,00 do 15,00 sati.

Službenica za informiranje: Karolina Prpić Bogojević - Savjetnik za projektne prijedloge EU i nacionalne fondove
e-mail adresa: karolina@lsz-lira.hr
telefon: 053/560-383
telefax: 053/658-010

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisnika prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14) propisanima od strane Povjerenika za informiranje.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.doc

Objavljeno 29 KB
  Download

zahtjev informiranje1.doc

Objavljeno 29 KB
  Download

VISINA_NAKNADE_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.pdf

Objavljeno 60,83 KB
  Download

zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije_Obrazac_3_RRA_PSZ (3).doc

Objavljeno 56,5 KB
  Download

zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija_Obrazac_4_RRA_PSZ (2).doc

Objavljeno 55 KB
  Download

zahtjev_za_pristup_informacijama_Obrazac_2_RRA_PSZ (1).doc

Objavljeno 55 KB
  Download

zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama_NN_25-13.doc

Objavljeno 165 KB
  Download

Godišnje izvješće 2015

Objavljeno 212,27 KB
  Download

Godisnje_izvjesce2016.csv

Objavljeno 17,99 KB
  Download

Godisnje_izvjesce2016.pdf

Objavljeno 212,29 KB
  Download

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Objavljeno 212,38 KB
  Download

Godišnje izvješće 2017

Objavljeno 212,38 KB
  Download

Godišnje izvješće 2017-csv

Objavljeno 18,08 KB
  Download