Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija Ličko-senjske županije 2016. - 2020.

Pravna osnova za izradu ŽRS

zakon_o_regionalnom_razvoju.pdf

Objavljeno 10,88 MB
  Download

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.pdf

Objavljeno 218,38 KB
  Download

Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe.pdf

Objavljeno 905,19 KB
  Download

Rješenje o imenovanju ŽPV-a LSŽ

Objavljeno 1,61 MB
  Download

Županijska razvojna strategija Ličko-senjske županije 2011. - 2013.

Objavljeno 3,73 MB
  Download

Županijska razvojna strategija 2020 - nacrt 4

Objavljeno 7,15 MB
  Download

Rješenje o izmjeni rješenja o osnivanju radne skupine za izradu i praćenje provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije

Objavljeno 1,18 MB
  Download