BESPOVRATNE POTPORE ZA ULAGANJA U TURIZAM

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjeru A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
  • Mjeru B - razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjeru C – sigurnost
  • Mjeru D – prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Prihvatljivi troškovi su obnova i uređenje objekata, razvoj dodatnih sadržaja te razvoj posebnih oblika turizma.

Na javni pozivi se mogu javiti obrti, trgovačka društva, zadruge, OPG-i i fizičke osobe koji:

- imaju podmirene obveze za boravišne  pristojbe  i/ili  turističke članarine,

- nemaju obveza prema Ministarstvu turizma,

- nisu dobili više od 200.000,00 EUR bespovratne potpore u razdoblju 2014.-2016.g.

- nemaju duga u Poreznoj upravi.

Potpora se može ostvariti za ulaganja/troškove iz 2015. i 2016.g. (provedena i planirana).

Potpora iznosi do 60% vrijednosti ulaganja ili maksimalno 350.000,00 kn. Javni poziv traje do zaključno 31.05.2016.

Poziv, upute kao i potrebni obrasci nalaze se na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr