IZMJENE  NATJEČAJA

Na temelju članka 12. stavka 1. i 2. Pravilnika o provedbi mjere M09 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017 ) ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) za provedbu tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. „Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENE  NATJEČAJA

Za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (U daljnjem tekstu: Natječaj) dana 24. siječnja 2017. godine na mrežnim stanicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Program (www.ruralnirazvoj.hr).

1.    U Natječaju točka 6. mijenja se i sada glasi:

„Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. travnja 2017.“

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmjenjen.

 

Koordinator za informativne aktivnosti

Nikolina Šaban Uzelac, dr.vet.med.

Savjetnik za ruralni razvoj