OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na temelju raspisanog natječaja za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme za obavljanje poslova Voditelja projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije (LPZ)“ u Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije – LIRA-i od 22. veljače 2018. godine, a nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrana je kandidatkinja

Marina Rukavina, mag. pol.

Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA