Obavijest o mjeri 7.4. tip podmjere 7.4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače 2017.g. objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u okviru mjere 7 „Temeljne usluge razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podsjećamo, Natječaj se provodi sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere MO7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. (Narodne Novine, broj 71/2016., 15/2017. i 17/2017).

Sredstva javne potpore iznose Ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a u skladu s točkom 8. podtočkom (1) Natječaja Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

U skladu s člankom 18. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su:

a)     Jedinice lokalne samouprave

b)     Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;

c)     Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;

d)     Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fondacije);

e)     Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

f)      Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije u smislu članka 19. Pravilnika su:

građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov ( ribički dom, nadstrešnica i drugo.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ) , tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine ( park i slično ), pješačke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine ( trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Priloge Natječaja s objašnjenjima odredbi Pravilnika, dokumentaciju za podnošenje Zahtjeva za potporu te ostale detalje vezane za provedbu Natječaja možete pronaći ovdje.