Objava - Mjera 4.3. Ruralni razvoj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora  za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj , modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22.prosinca 2017.g.

Više informacija o uvjetima i načinu provedbe natječaja možete pronaći na slijedećoj poveznici: ruralnirazvoj.hr/files/Natjecaj-4.3.3.-16.08.17..pdf