Održan operativni sastanak "MedCycleTour"

  • MedCycleTour 1

    1 / 1

    MedCycleTour 1

Predstavnici Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e kao aktivni dionik sudjelovali su u utorak, 10. travnja 2018. na operativnom sastanku u sklopu EU projekta "MedCycleTour" kojim se razvija EuroVelo 8 - Mediteranska biciklistička ruta u Hrvatskoj.

Cilj ovog projekta je poticanje razvoja EuroVelo 8 — Mediteranske biciklističke rute kroz Hrvatsku. Projekt traje 3 godine (veljača 2017.- siječanj 2020.), a u njemu sudjeluje 18 partnera iz 8 mediteranskih država.

Operativni sastanak je održan u Gospiću u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i i Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA HR koji su partneri na projektu. Na sastanku su prezentirani ključni izazovi i zadaci te aktivnosti projekta MedCycleTour:

 izvještaj o analizi trenutačnog stanja EV8 rute korištenjem ECF metodologije i donošenje konačne odluke o trasi rute kroz Hrvatsku

 akcijski plan EV8 rute u Hrvatskoj (cestama, javnom prijevozu i dr.)

 biciklistička signalizacija na EV8 u Hrvatskoj

 potpisivanje Deklaracije o održivom i odgovornom cikloturizmu turizmu na prostoru  

  Mediteranske regije

  radionice razvoja rute, proizvoda i usluga te aktivnosti

   promidžbe i poticanja razvoja EV8 i cikloturizma

 mogućnost suorganizacije transnacionalnog projektnog sastanka i međunarodne

  međuministarske konferencije za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj, na Mediteranu i

  Europi u 2019. u jednoj od jadranskih županija.