PARTICIPATIVNA RADIONICA „HRVATSKA KAKVU ŽELIMO“

  • 1 / 3

  • 2 / 3

  • 3 / 3

Participativna radionica „Hrvatska kakvu želimo“ održana je 03. studenog 2017. u Gospiću u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Razvojnih agencija Ličko-senjske županije-LIRA-e, Karlovačke županije-KARLA-e te Sisačko-moslavačke – SIMORA-e.

Radionica je održana u sklopu pripreme izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) koja će definirati smjer upravljanja razvojem Republike Hrvatske i uporište za programiranje i korištenje sredstava EU fondova u idućem programskom razdoblju. Cilj radionice je interaktivno uključivanje u proces izrade te prilika za razmjenu mišljenja i stavova o budućem razvoju Republike Hrvatske.  Realizirana je po  principu World Cafe metode, odnosno kreativnom procesu kojim se potiče dijalog i dijeljenje znanja između glavnih dionika razvoja ( javnog, poslovnog, znanstveno istraživačkog i civilnog sektora).