POZIV NA PRVU U NIZU RADIONICA O E-POSLOVANJU

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA nastavlja kampanju za podizanje razine osviještenosti za male i srednje poduzetnike s područja Ličko-senjske županije o prednostima elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog trgovanja (e-commerce) u sklopu provedbe projekta „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja“.

S ciljem unaprjeđenja konkurentnosti gospodarstva u Ličko-senjskoj županiji i poticanjem na korištenje elektroničkog poslovanja, a radi postizanja uspjeha na lokalnom i globalnom tržištu, LIRA poziva male i srednje poduzetnike na prvu u nizu radionica o e-poslovanju koja će se održati 04. prosinca 2017. godine, u Budačkoj ulici 12, dvorana KIC-a, u Gospiću s početkom u 10:00 h.

Teme radionica su: Uvod u e- poslovanje, Internet marketing, Internet PR i analitika, domene, izrada web stranica i upravljanje sadržajem. Radionice se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela za koji je osigurana sva potrebna oprema koja će biti na raspolaganju polaznicima.

 

Sve dodatne informacije o projektu potražite kod:

Razvojna agencija Ličko-senjske županije

LIRA

Budačka 12, Gospić-KIC

Kontakt osoba:

Karolina Prpić Bogojević

Tel: 053 560 383

e-mail: karolina@lsz-lira.hr