Program pripreme lokalnih razvojnih projekata

Objavljene su dopune koje se odnose na dopunu Izjave o riješenim imovinsko-pravnim odnosima te dopunu Smjernica na strani 6 (označeno crveno).

Zbog velikog interesa za pitanje imovinsko-pravnih odnosa dopuna Izjave o istima bi trebala biti dovoljno jasna, a isto tako dopuna u smjernicama na strani 6 odnosi se na prihvatljive troškove geodetskog elaborata za ceste na što se odnosio veliki broj pitanja.

DOPUNA IZJAVE 8.- DODATAK B - PRIJAVNI OBRAZAC

Objavljeno 12,51 KB
  Download

DOPUNA SMJERNICAMA - str. 6

Objavljeno 15,23 KB
  Download

Obrazac za vrednovanje

Objavljeno 289,23 KB
  Download

Dodatak C - Proračun projekta

Objavljeno 30,5 KB
  Download

Dodatak B - Prijavni obrazac

Objavljeno 77,16 KB
  Download

Dodatak A - Kontrolni obrazac

Objavljeno 14,77 KB
  Download

Smjernice za podnositelje zahtjeva

Objavljeno 177,5 KB
  Download