JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije/mjera A/ te sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe uvođenja sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) ili za uvođenje mjera dobre higijenske prakse /mjera B/ u postojeće poljoprivredno-prerađivačke kapacitete na području Ličko-senjske županije koji će biti sufinancirani sredstvima iz Zajedničkog Fonda UNDP-a i Ličko-senjske županije.