Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija

Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 30.06.2023. objavilo Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija.

Svrha Poziva je dostava konačnog prijedloga TS-a radi dobivanja suglasnosti MRRFEU, prije upućivanja istog radnim tijelima županije u postupak donošenja.

Prijavom na Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija i dostavom konačnog prijedloga TS-a prijavitelji ujedno potvrđuju svoju spremnost za sudjelovanje u aktivnostima opisanima u okviru RSO 5.2. ITP-a.

Više na poveznici https://razvoj.gov.hr/integrirani-teritorijalni-program-2021-2027/poziv-na-sudjelovanje-obalno-otocnih-zupanija-u-provedbi-integriranog-teritorijalnog-programa-2021-2027-na-otocima-i-pripremu-teritorijalnih-strategija/5356