Poziv na 17. sjednicu petog saziva Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA-e.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice petog saziva Upravnog vijeća

2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme na projektu "PriLIKA za razvoj"

3. Razno

Sjednica će se održati 30. lipnja 2023. godine elektronskim putem.