Strategija razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije (SRLJP) kompleksan je dokument koji određuje cilj i prioritete investicija u ljudski kapital u razdoblju od 2011.-2013. godine.

SRLJP prezentira situaciju na tržištu rada u Ličko-senjskoj županiji pozivajući se i na cjelokupnu društveno-ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, kao zemlji kandidatu za EU te formulira cilj i strateške prioritete pomoću kojih bi se trebali poboljšati uvjeti za razvoj ljudskih potencijala u Ličko-senjskoj županiji. Identificirani prioriteti i mjere trebaju učinkovito pridonijeti boljim životnim uvjetima u županiji i povećati konkurentnost radne snage Ličko-senjske županije u Hrvatskoj i Europi.

Strategija razvoja ljudskih potencijala trebala bi biti osnova za razvojne akcije koje mogu podržati domaći i strani financijski izvori. Točno određene mjere Strategije razvoja ljudskih potencijala mogu biti provedene različitim projektima koji bi se financirali iz nacionalnih i vanjskih izvora.

Sadašnja verzija Strategije bila je javno predstavljena te su traženi komentari i savjeti svih zainteresiranih dionika. Proces konzultiranja odvijao se od sredine srpnja do kraja travnja 2011. g. Podneseno je nekoliko važnih mišljenja i komentara koji su uzeti u obzir pri izradi završne verzije Strategije.

Strategija je prezentirana Regionalnom partnerskom odboru koji je preporučio za usvajanje Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije.

SRLJP s dodacima možete preuzeti ovdje: