Dana 28. siječnja 2016. godine

Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.

Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Isti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala te se planiraju provesti u kraćem razdoblju a njihovo uspješno provođenje ovisiti će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati.
Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.