Dana 10. veljače 2016. godine održan je zadnji sastanak u sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik temeljen na vremenskom razdoblju provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva te treći dio o sudjelovanju člana u Lokalnom partnerstvu, o prijedlozima na koji način kao član Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva a sve u svrhu kako bi se dobila cjelokupna slika o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Nakon ispunjavanja upitnika članovi Lokalnog partnerstva raspravljali su o navedenim temama te su dani prijedlozi uzeti u obzir za daljni rad i aktivnosti Lokalnog partnerstva.