REPUBLIKA HRVATSKA

Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Ličko-senjske županije

raspisuje

JAVNI POZIV

za uključivanje u članstvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Ličko-senjske županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije osnovano je 2011.godine u svrhu jačanja gospodarske i socijalne kohezije, te prioritetima Europske strategije zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja. Nastavak je rada Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala koja je od 27. travnja 2006. godine djelovala u sklopu Regionalno partnerskog odbora Ličko-senjske županije.

16. veljače 2015. godine potpisan je Grant Contract No. HR.1.1.09-0042 te je započela provedba projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije Faza II“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Svrha projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije je tijelo za pripremu i provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini.

Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje se bave prepoznavanjem problema, ideja i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja, odnosno tržišta rada.

Članstvo je besplatno i članovi LPZ-a ne dobivaju nikakvu financijsku naknadu za rad.

U cilju postizanja stabilnog članstva Lokalnog partnestva za zapošljavanje predviđeno je da Lokalno partnerstvo za zapošljavanje bude sastavljeno od prestavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno sljedećih tijela kao članova:

 • Ličko-senjske županije
 • Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Lokalna samouprava
 • Regionalne (lokalne) razvojne agencije
 • Sindikat(i)
 • Udruženje poslodavaca
 • Lokalne tvrtke
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Obrtnička komora
 • Strukovne škole
 • Ostale obrazovne institucije
 • Nevladine organizacije (osobito u području socijalne skrbi)

Ukoliko ste tijelo javnog, privatnog ili civilnog sektora pozivamo Vas da se uključite u rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije i time date svoj doprinos razvoju politike tržišta rada i mjera razvoja ljudskih potencijala.

Svi potencijalni prijavitelji moraju biti s područja Ličko-senjske županije, te uredno poslovati.

Prijave za uključivanje u članstvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije možete podnijeti na e-mail adresu: valentina@lsz-lira.hr ili na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Budačka 12

53 000 Gospić

Prijavni obrazac se nalazi ovdje: Prijavni obrazac za člana LPZ-a

Sve detalje vezane uz Javni poziv možete saznati u Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije LIRA-e na telefon 053 658-008 ili na e-mail adresi: valentina@lsz-lira.hr