JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA održala je mjeru informiranja za JLS.

Tema: Višegodišnji financijski okvir - Kohezijska politika 2021.-2027.Cilj sastanka je informirati jedinice lokalne samouprave o procesu programiranja, osnovama programiranja i operativnim programima za višegodišnji financijski okvir do 2027. godine te novim mogućnostima financiranja projekata.