Održana mjera informiranja

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA održala je mjeru informiranja za JLS – Općina Plitvička Jezera.

Tema: Višegodišnji financijski okvir - Kohezijska politika 2021.-2027.

Cilj sastanka je informirati JLS – Općinu Plitvička Jezera o procesu programiranja, osnovama programiranja i operativnim programima za višegodišnji financijski okvir do 2027. godine te novim mogućnostima financiranja projekata.