Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije bogatije je za dva nova člana i to Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću koje se priključilo u rujnu 2015. godine, te LAG Lika koje se priključilo u lipnju 2015. godine.

Lokalno partnerstvo sada broji 16 članova, od čega najveći dio čini javni sektor.