Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućit da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Iz NPOO proizlazi obveza MZO-a da napravi procjenu potreba infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela, uzimajući u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.


Predmet ovog Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Ukupna bespovratna sredstva: 302.608.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Ministarstva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave

Upute za prijavitelje na stranici fondovieu.