Dana 15.2.2024. godine, Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, održat će mjeru informiranja sa predstavnicima Općine Lovinac, na teme objavljenih javnih natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima te Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“ (NPOO.C2.3.R3-I7.01).

Predmet Natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., a prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste.

Svrha poziva Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePLANOVI je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Regionalni koordinator, Javna ustanova Ličko-senjske županije – LIRA, održava provedbu mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Ličko-senjske županije u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima fondova Europske unije na regionalnoj odnosno lokalnoj razini, a u sklopu dodijeljenih bespovratnih sredstava tehničke pomoći.