Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje, objavljen 19.07.2023. godine za radno mjesto "viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata - 1 izvršitelj"

Pismeno i usmeno testiranje kandidata će se održati u utorak, 22. kolovoza 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Mjesto: Razvojni centar Ličko-senjske županije, Pazariška 36, Gospić

VAŽNO:

1. Prije početka testiranja obavlja se uvid u identifikacijsku ispravu (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja statusa kandidata u predmetnom natječaju. Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj ili se utvrdi da nisu podnijeli/podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.

2. Kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna vlastoručno upisati ime i prezime na mjestu označenom za to u testu.

3. Pismeni dio testiranja traje 60 minuta. Kandidat mora ostvariti minimalno 60% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

- napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način ometati koncentraciju kandidata.

5. Ako pojedini/pojedina kandidat/kandidatkinja prekrši pravila testiranja iz točke 4. bit će udaljen/udaljena s mjesta testiranja, a njegov/njen rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

6. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o daljnjem tijeku selekcijskog postupka putem elektroničke pošte. Kandidat mora ostvariti minimalno 60% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu testiranja.