Temeljem provedenog Javnog natječaja (KLASA: 112-01/22-01/10, URBROJ: 2125-66-02/1-22-1 od 28.12.2022.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.12.2022.g., izabrani su sljedeći kandidati:

1. JOSIPA VRBAN ŠTIMAC, struč.spec.admin.publ. za radno mjesto viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje

2. ANA ŠARIĆ, struč.spec.oec. za radno mjesto viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje