Temeljem provedenog Javnog natječaja (KLASA: 112-01/23-01/01, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 20.03.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21.03.2023.g., izabran je sljedeći kandidat:

1. IVANA PLAZIBAT, univ. mag. ing. traff. - za radno mjesto otočni koordinator