Temeljem provedenog Javnog natječaja ( KLASA: 112-01/23-01/03, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 18.07.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.07.2023.g., izabran je sljedeći kandidat:

1. ANA ŠIMUNIĆ, mag. oec. - za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata