50 milijuna eura za potporu inovacijama i održivi urbani razvoj Novog europskog Bauhausa

U okviru Europske urbane inicijative do sredine siječnja 2023. godine otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za potporu inovativnim projektima u gradovima i njihovim kapacitetima za održiv urbani razvoj u vrijednosti od 50 milijuna eura.

Tim se pozivom estetika, održivost i uključenost kao temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa (NEB) prenose u praksu. Nakon prvih šest projekata NEB-a financiranih u okviru programa Obzor Europa, ovim se pozivom naime, omogućuje provedba druge generacije demonstracijskih projekata Europske urbane inicijative koja se odvija u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj poziva je pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima Novog europskog Bauhausa. Projekti moraju biti povezani sa sljedećim temama:

→ izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti
→ očuvanje i revitalizacija kulturne baštine
→ prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama
→ regeneracija gradskih prostora.

Iz EFRR-a financirat će se 80 % troškova odabranih projekata, a svakom se projektu može dodijeliti do 5 milijuna eura. Dio tih sredstava iskoristit će se za prijenos inovativnih rješenja u druge gradove u Europi kako bi imala još veći učinak, posebno u gradovima i regijama kojima je najpotrebnija potpora za prelazak na zelenu budućnost. Dugoročno, gradovi koji će primiti potporu uspostavit će partnerstva s još tri grada zainteresiranima za prijenos rješenja, odnosno ponavljanje projekata ili njihovih dijelova.

Detaljnije doznajte ovdje.