Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske

Projekt Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja, Faza II., financiran je sredstvima iz IPA Programa Europske unije-Program regionalne konkurentnosti i Vlade Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je važnost razvoja e-poslovanja kako bi se poboljšala kokurentnost hrvatskog gospodarstva. Sam projekt e-Hrvatska uključuje određene strategije za razvoj e-poslovanja.

Tvrtke koje ulažu u e-poslovanje imaju pristup novom tržištu, povećavaju prodaju i poboljšavaju svoje usluge krajnjim kupcima. Jedna od prednosti e-poslovanja jest da manje tvrtke mogu također biti konkurentne i na međunarodnom tržištu, bez značajnih povećanja troškova.

Glavni partner projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Razvoj e-poslovanja je glavni cilj Vlade Republike Hrvatske, koji se ogleda i u cjelokupnoj strategiji e-Hrvatska.

U drugoj fazi projekta izabrano je također deset poduzetničkih potpornih institucija, s ciljem uspostave potporne mreže malim i srednjim poduzetnicima u razvijanju e-poslovanja diljem Hrvatske među kojima i Razvojna agencija Ličko-senjske županija- LIRA.

Glavni cilj projekta Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja je poboljšati konkurentnost hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja.

Elektroničko poslovanje (e-business) obuhvaća sve aktivnosti koje poduzimaju pravne ili fizičke osobe radi stvaranja i razmjene dobara ili usluga, koristeći pritom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije.

Elektroničko trgovanje (e-commerce) označava korištenje Interneta i elektroničkog komuniciranja za marketing i prodaju proizvoda i usluga.

Nositelj Projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske. Razvoj e-poslovanja je ključni cilj Vlade Republike Hrvatske, što je i sadržano u cjelokupnoj strategiji e-Hrvatske.

Projektom će se ostvariti suradnja s ostalim insti tucijama te poslovnom zajednicom s ciljem razvoja vještina e-poslovanja i konkurentnosti hrvatskih subjekata malog gospodarstva.

Projekt se sastoji od dvije komponente, a odnosi se na poduzetničke potporne institucije kao i subjekte malog gospodarstva.

Komponenta 1 – za poduzetničke potporne institucije -ima za cilj povećati kapacitet 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike Hrvatske, a koje će biti korisnici ovog projekta.

Poduzetničkim potpornim institucijama će se pružiti podrška razvoju strategije razvitka informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) koja će im omogućiti unapređivanje znanja i vještina subjektima malog gospodarstva u korištenju ICT-a, e- poslovanja i e-trgovanja putem ponude kvalitetnih informacija, savjeta, edukacija i usavršavanja.

Komponenta 2 – za malo i srednje poduzetništvo - poduzetničke potporne institucije će u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, raditi na kampanji podizanja svijesti lokalnih subjekata malog gospodarstva o e-poslovanju i e-trgovanju, te im pružiti izravnu podršku u tom području.

Objave u sklopu projekta