Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Gospić
Nositelj projekta: Dom zdravlja Gospić

Nositelj projekta: Dom zdravlja Gospić


Naziv poziva i objavitelj poziva: KK.04.2.1.04 Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.


Cilj projekta: Cilj projekta energetske obnove zgrade Doma zdravlja Gospić je smanjenje potrošnje energije i štetnih emisija CO2.


Aktivnosti: Aktivnosti predviđene projektom su: 1. Izrada projektne dokumentacije-glavni projekt i strojarski projekt 2. Energetska obnova zgrade - provedba mjera energetske učinkovitosti, građevinsko-arhitektonski i strojarski radovi-rekonstrukcija kotlovnice, ugradnja kotla na biomasu 3. Energetski pregled i izrada energetskog certifikata poslije obnove zgrade 4. Stručni i projektantski nadzor 5. Promidžba i vidljivost 6. Upravljanje projektom i administracija.


Ukupni iznos projekta: 3.483.237,50 kn


Bespovratna sredstva: 2.060.192,50 kn