EXCOVER – sastanak hrvatskih partnera

U sklopu projekta EXCOVER - Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of the Adriatic Area kojem je nositelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA održan je u petak, 4. listopada 2021. godine radni sastanak hrvatskih partnera. Isti je započeo posjetom Info štandu na kojem je predstavljen sam projekt u sklopu manifestacije Jesen u Lici. Kasnije je predstavljena aplikacija putem koje ćemo promicati poznate i manje poznate znamenitosti i lokalitete naše lijepe županije.