JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije. Očekivani učinci provedbe Javnog poziva su smanjenje stakleničkih plinova u sustavima (engl. refrigerant banks) od cca. 5.000 tona C02eq.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

2. tijela državne uprave

3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Više o Pozivu i potrebnoj dokumentaciji doznajte ovdje.