Najava početnog sastanka u Gospiću

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA s ponosom najavljuje početni sastanak projekta ECOFOODCYCLE - Reducing Food Waste and its Environmental

Footprint through Sustainable Food Systems (ID: ITHR0200316) koji će se održati u Gospiću 10. i 11. srpnja 2024. godine.

Tijekom početnog sastanka, partneri će imati priliku osobno se upoznati, planirati provedbu prvih projektnih aktivnosti te razgovarati o zajedničkim naporima u rješavanju problema otpada od hrane.

Cilj projekta ECOFOODCYCLE je suočavanje s izazovom otpada od hrane promoviranjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije i upravljanja otpadom od hrane u Programskom području. Rezultati projekta doprinijet će povećanju znanja i kapaciteta za provedbu upravljanja otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog prehrambenog lanca.

Smanjenjem otpada od hrane, projekt može pomoći u zaštiti okoliša, očuvanju resursa i smanjenju ekonomskih gubitaka, što će koristiti kako projektnim partnerima, tako i široj zajednici u Programskom području.

Pod vodstvom Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA, konzorcij projekta čini osam partnera i jedan pridruženi partner. Hrvatski partneri uključuju Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije – JURRA, Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Iz Italije, partneri su Venetian Cluster, ECAMRICERT S.R.L., Sveučilište u Foggiji i Nacionalna konfederacija obrtničkog sektora i malih i srednjih poduzeća Abruzzo – CNA Abruzzo. Pridruženi partner je Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac (TUS).

Projekt se provodi u okviru CBC programa Interreg Italija- Hrvatska 2021- 2027, sufinancirano sredstvima Europske Unije, Europski fond za regionalni razvoj.

Pratite nas za novosti o napretku projekta ECOFOODCYCLE!