NATJEČAJ za financiranje programa “Lički suvenir” i  “Čuvari baštine”

U sklopu projekta "Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva"- Jadranski RZC STEM raspisuje se Natječaj za financiranje programa 

1. "Lički suvenir" unutar škola i/ili učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području LSŽ  za šk. god. 2022./23.

2. "Čuvari baštine" za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu "Čuvari baštine" na području LSŽ za šk. god. 2022./23. 

Programi se provode u sklopu aktivnosti "Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu" u projektu "Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva" - Jadranski RZC STEM.

Više informacija možete saznati preuzimanjem PDF dokumenta.