Obrazovanje jednakih mogućnosti - Pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju osiguravanjem pomoćnika u nastavi
Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija. LIRA - tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta.

Partneri za provedbu ovog projekta su deset osnovnih i tri srednje škole kojima je osnivač LSŽ

Vrijednost projekta: 1.902.675,60 kn (od čega sredstva korisnika u iznosu od 95.133,78 kn)

Sufinanciranje: 1.807.541,82 kn

Potrošena sredstva: 1.047.699,55 kn

Provedba projekta započela je u kolovozu 2021.g. objavom Poziva za pomoćnike u nastavi

Trajanje provedbe projekta: 12 mjeseci

CILJ projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju, u osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Ličko-senjska županija, pružanjem neposredne profesionalne potpore i omogućavanjem jednakog obrazovanja i napretka u obrazovanju.

Aktivnosti u projektu:

1. Angažiranje 42 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju, u školama kojima je osnivač Ličko-senjska županija na period od 10 mjeseci, koji će tijekom provedbe projekta pružati potporu za 42 učenika s teškoćama na području LSŽ kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća kao i za povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama.