Odobreno Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi OPKK za 2020. godinu je odobreno od strane Odbora za praćenje 4. svibnja 2021. godine, slijedom čega je službeno podneseno Europskoj komisiji 28. svibnja 2021. godine. Europska komisija je izvješće odobrila 11. siječnja 2022. godine.

Godišnje izvješće o provedbi sadrži ključne informacije o provedbi programa kroz financijske podatke kao i podatke o ostvarenim ciljnim vrijednostima pokazatelja programa i rezultata.

Pored navedenoga, izvješće sadrži sažete zaključke provedenih evaluacija tijekom 2020. godine kao i informacije o poduzetim mjerama u odnosu na identificirane probleme u provedbi.