Danas, 31.5.2023.,  u prostorijama JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e, održana je mjera informiranja na sljedeću temu: Program prekogranične suradnje Interreg IPA HR-BIH-CG 2021-2027 (EFRR), Dostupne i otporne zdravstvene usluge, Prioritet 3. Na mjeri informiranja prisustvovali su predstavnici zdravstvenih ustanova: Dom zdravlja Gospić, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ovaj program financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA III fonda. Mjera informiranja održana je u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 1. travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, koja kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata djeluje na jačanje kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.