Održana radionica u sklopu projekta EXCOVER - Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja

Dana 8.6.2022. godine u organizaciji Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e održana radionica u sklopu projekta „EXCOVER - EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA“, kojeg sufinancira Europska Unija u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Glavni cilj spomenutog Projekta je doprinijeti boljoj prostornoj i vremenskoj raspodjeli turističkih tokova u jadranskoj regiji, koji su koncentrirani u ljetnim mjesecima i u zagušenim destinacijama duž obale. Odnosno, promaknuti ostale lokalitete koji se mogu pohvaliti s izvrsnim kulturnim i prirodnim naslijeđem, a koji su nedovoljno prepoznati.

Radionica pod nazivom „Razvoj proizvoda i poslovni model destinacijskih menadžment kompanija“ bila je namijenjena menadžerima i vlasnicima destinacijskih menadžment kompanija. Na taj način nastojalo se ukazati na važnost i specifičnosti razvoja složenih turističkih proizvoda te njihovu ulogu u turističkom opskrbnom lancu i lancu vrijednosti u turizmu. Cilj radionice bio je predstaviti proces kreiranja i razvoja inovativnih složenih turističkih proizvoda destinacijskih menadžment kompanija.