Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Naziv projekta: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji

Naziv poziva/natječaja na koji je projekt prijavljen: Provedba projekata iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Svrha i cilj projekta: Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini u LSŽ kroz nabavu opreme i manja infrastrukturna ulaganja čime će se smanjiti broj upućivanja korisnika primarne zdravstvene zaštite u bolnice

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija (JU LIRA pruža stručnu i tehničku pomoć u provedbi projekta)

Vrijednost projekta: 4.252.058,95 kn

Sufinanciranje: 3.605.839,40 kn

Potrošena sredstva: 2.216.685,72 kn 

Trajanje projekta: 01.01.2020 - 01.07.2021., produljenje odobreno od strane SAFU-a do 1. studenog 2022.