POZIV NA RADIONICU U SKLOPU PROJEKTA EXCOVER - EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA

Poziv svim dionicima iz sektora turizma ili onima koji pružaju usluge koje obuhvaćaju pojam turističke ponude na području grada Gospića, Perušića i Lovinca kao destinacije čija je turistička ponuda obuhvaćena turističkim proizvodima u sklopu prethodno navedenog projekta.

Radionica će se održati u organizaciji Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e u sklopu projekta „EXCOVER – EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA“, kojeg sufinancira Europska Unija u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Vrijeme održavanja:

  • srijeda, 8. lipnja 2022. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Razvojnog centra Ličko-senjske županije ( Pazariška 36, dvorana za sastanke, 1. kat). Tema „Razvoj proizvoda i poslovni model destinacijskih menadžment kompanija“ – radionica je namijenjena menadžerima i / ili vlasnicima destinacijskih menadžment kompanija;