„Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.“

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije – Lira pomogla je u pripremi projektnog prijedloga za prijavu na natječaj „Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.“

Na natječaj se prijavio Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije kao partner s područja RH i Dom zdravlja Livno kao partner s područja BIH.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Osim nabave opreme za obje ustanove kroz ovaj projekt predviđena je radna posjeta tri tima hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Livno Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

Kako bi stanovnici s područja Ličko-senjske županije imali jednaku dostupnost hitne medicinske pomoći, Zavod za hitnu medicinu LSŽ ulaže veliki trud u opremanje, ali i edukaciju svoga osoblja. Provedba ovoga projekta, odnosno nabava opreme kroz ovaj projekt imala bi značajnu ulogu u pružanju kvalitetnije usluge.

Opći cilj projekta: Jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz socijalnu revitalizaciju.

Specifični ciljevi projekta:

1. Poboljšanje zdravstvene skrbi na područja Ličko-senjske županije i Hercegbosanske županije.

2. Jačanje kapaciteta BH partnera.