Projekt EXCOVER – Završna konferencija u Gradu Gospiću
Zaključivanje projekta EXCOVER - Doživimo, otkrijmo i vrjednujmo skrivena blaga gradova i ostalih lokaliteta jadranskog područja

Projekt je započeo 1.1.2019. i završava 30.6.2022. Svečani završetak projekta obilježit će se Završnom konferencijom, 28. i 29. lipnja 2022. godine u organizaciji Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e koja je vodeći partner na projektu. Ključni dionici koji će sudjelovati su partneri na projektu: Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Udinama, DELTA 2000 Consortium, Općina Predappio, Međuregionalna uprava parka Sasso Simone e Simoncello, Općina Rive D'Arcano, Primorsko – goranska županija, Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni, Općina Campobasso, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Comunità di Montagna della Carnia te GAL Montefeltro Sviluppo.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada na projektu a biti će govora i o kapitalizaciji projekta te budućnosti INTERREG programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska u sklopu kojeg se projekt i provodi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.474.876,05 € od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 2.103.644,64 €.

Više o projektu možete saznati na Internet stranici projekta https://www.italy-croatia.eu/web/excover .

Budite dio EXCOVER iskustva.