Projekt STREAM – Strategic Development of Flood Managementojek


U svrhu koordiniranja aktivnosti uspostave i-Flood Platforme održan je sastanak u prostorijama Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-a. Sastanku su nazočili ispred LIRA-e ravnatelj gosp. Andrija Brkljačić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata gđa Karolina Prpić Bogojević te ispred projektnog partnera i nositelja radnog paketa Sveučilišta u Zadru gosp. Vlatko Roland. Bila je to prilika za definiranje i koordinaciju aktivnosti, raspravu o dizajnu i izradi, kao i određivanje modela kroz koje će se uspostaviti platforma.