Danas 31.05.2023. su u zgradi Gimnazije Gospić, u prostorijama Strukovne škole Gospić održane radionice - ISGEONICE, na temu sustavnog gospodarenja energijom, a u svrhu energetske učinkovitosti u objektima javne namjene.

Radionicu su organizirali djelatnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), kao državne agencije ovlaštene za provođenje politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor.

Sudionici radionice bili su djelatnici javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije, koji su ovlašteni pristupiti Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom ISGE te su u smislu trajnog gospodarenja energijom kroz informacijski sustav u ulozi korisnika.

Osim korisnika, ispred Ličko-senjske županije na radionici su sudjelovali Darko Banić, savjetnik iz Ličko-senjske županije u svojstvu koordinatora za energetsku učinkovitost i gospodarenje energijom u javnom sektoru na području županije, Martina Dasović Pavelić i Ana Šarić, više stručne suradnice za regionalni razvoj i strateško planiranje Javne ustanove Razvojne agencije LIRA-e, u svojstvu energetskih suradnika za energetsku učinkovitost i gospodarenje energijom u javnom sektoru na području Ličko-senjske županije te Barbara Tomljenović Jurković, ravnateljica Strukovne škole Gospić, kao domaćin ustanove u kojoj se odvijao događaj.

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti i Pravilnika o sustavnom gospodarenje energijom u javnom sektoru, propisuje se zakonska obveza upravljanja, izvještavanja i gospodarenja potrošnjom energije i vode .

Dio korisnika je već prethodno imao priliku koristiti ISGE sustav i unositi podatke o potrošnji energije i vode za potrebe energetskih certifikata zgrada u kojima ustanove javnog sektora rade, međutim kako zakonska obveza nalaže sustavno praćenje, upoznali su se sa obvezama budućih aktivnosti koje će se odvijati sustavno i koje će se kontinuirano pratiti.

Zahvaljujemo se organizatorima APN-a, Aniti Poljak, rukovoditeljici Odsjeka za objekte JL(R)S, te Davoru Pinturiću, administratoru ISGE sustava i moderatoru radionice ISGEONICE, koji su se potrudili buduće korisnike educirati za rad u ISGE sustavu.

Također zahvaljujemo na pripremljenim promotivnim materijalima za sudionike radionice, te Strukovnoj školi koja je ustupila svoj prostor i informatičku opremu za održavanje ISGEONICE. Održane su ukupno dvije radionice na kojima je sudjelovalo 23 sudionika iz javnih ustanova sa područja Ličko-senjske županije.

Smisao provođenja radionice ISEGEONICE kao edukacije za korištenje ISGE za korisnike, ima svoju početnu ulogu u procesu provođenju nacionalne politike gospodarenja potrošnjom energije i vode, kako bi se u budućnosti svi objekti u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, energetski obnovili na načine koji su najadekvatniji za energetsku učinkovitost i uštedu i koji bi se oslanjali na obnovljive izvore energije te u konačnici doprinijeli očuvanju okoliša kao konačnog ishoda za buduće generacije i dobrobiti planeta, domovine, lokalne i šire zajednice.