Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine
Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije – Lira pomogla je u pripremi projektnog prijedloga za prijavu na natječaj „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine C5.1.R3-I2“

Naziv projekta: Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. Na natječaj se prijavio Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. Ukupna vrijednost projekta: 106.309,62 EUR

Projektom će se uputiti na specijalističko usavršavanje troje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u trajanju od 1 godine.

Cilj projekta je osigurati znanja i vještine tj. Kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine na području Ličko-senjske županije. Provedbom projekta usluge hitne medicinske službe postat će dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i kvaliteta hitne medicinske službe.